Letselschade advocaat
Naam: [Verplicht]
E-mail: [Onjuist][Verplicht]
Uw vraag:
Om onderscheid te maken tussen SPAM en handmatig ingevulde formulieren dient u onderstaande karakters in het vak ernaast in te vullen
 [Verplicht]
0900 - ONGEVAL
0900 - 66 43 825

Persbericht


Vanaf 27 januari 2017 start de Vereniging van Letschade Advocaten (LSA) met een campagne om aandacht te vragen voor een optimale begeleiding met kennis van zaken in letselschadezaken. Het motto is: Lijden of leiden, de LSA advocaat wijst u de weg.

Paralympisch atlete Iris Pruysen vormt het boegbeeld van deze campagne. Zij staat afgebeeld op de nieuwe poster van de LSA die op 250 stations verspreid over het hele land te zien zal zijn.

Iris Pruysen heeft een lange en loodzware weg afgelegd. In het jaar 2006 ontstond ernstig letsel aan haar benen. Haar rechter onderbeen moest geamputeerd worden. Zij was zwaar beperkt, maar met de juiste instelling en hulp(middelen) is zij er uiteindelijk in geslaagd om wereldkampioen verspringen te worden. Ondanks haar beperkingen heeft zij doelen bereikt die die niemand voor mogelijk had gehouden. Zij kan een inspiratiebron vormen voor andere mensen die zo’n weg moeten begaan. De LSA wil die weg naar een rechtvaardige schadevergoeding centraal stellen.

Veel letselschadeslachtoffers ondervinden als gevolg van een ongeval klachten en beperkingen. Deze hebben veelal een grote invloed op hun leven. Ook de veroorzaker (en zijn verzekeraar) kunnen behoefte hebben aan adequate bijstand.
De LSA advocaat wijst beiden de weg. Slachtoffers krijgen de nodige steun om de draad van hun leven weer op te pakken. Veroorzakers worden begeleid bij het schaderegelingstraject. In beide gevallen gaat het erom dat de uitkomst, het einddoel, rechtvaardig is.
U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met een LSA advocaat. Het eerste gesprek is altijd kosteloos. U vindt een letselschadeadvocaat bij u in de buurt via de website: www.kiesuwletselschadeadvocaat.nl.
 


Vereniging van Letselschade Advocaten

Een ongeval komt altijd volkomen onverwacht. Gelukkig lopen veel ongevallen met een sisser af. In een aantal gevallen is echter sprake van letselschade of komt het slachtoffer zelfs te overlijden.

Nog afgezien van de emotionele kant van de zaak, rijzen voor het slachtoffer of diens nabestaanden allerlei vragen van juridische, financiële en praktische aard. Hoe krijg ik mijn leven weer op de rit? Kan ik een claim indienen? Bij wie? Wat kan ik vorderen? En hoe gaat zoiets in zijn werk?

Maar ook degene die aansprakelijk gesteld wordt, kan met juridische vragen komen te zitten. Ben ik verzekerd? Wat als een tuchtklacht tegen mij wordt ingediend? Ben ik eigenlijk wel aansprakelijk? Hoe moet ik met de claim omgaan? Moet ik me zo maar neerleggen bij het beleid van mijn verzekeraar? Kan ik de schade op een derde verhalen?

De beantwoording van al die vragen en de begeleiding van het vaak langdurige en ingewikkelde schaderegelingstraject vergen specialistische kennis en ervaring. Die heeft de het slachtoffer niet. En ook de aangesproken partij beschikt daarover meestal niet. Inschakeling van een professionele en in het letselschaderecht gespecialiseerde belangenbehartiger is dan absoluut noodzakelijk.

Dé specialist bij uitstek op het gebied van de afhandeling van letselschadezaken, is de LSA Letselschade Advocaat. Niet iedere advocaat mag zich LSA Letselschade Advocaat noemen. Dat mogen alleen de leden van de Vereniging LSA (Letselschade Advocaten) (link naar ledenlijst). Voor LSA Advocaten gelden de hoogst denkbare kwaliteitseisen, die op allerlei manieren gewaarborgd worden.

De LSA Letselschade Advocaat kan u adviseren en bijstaan bij het oplossen van alle genoemde vragen. Als het kan in minnelijk overleg met de wederpartij. Als het moet via een procedure.

Voor de kosten van de LSA Letselschade Advocaat geldt dat deze, wanneer sprake is van een aansprakelijke wederpartij, meestal volledig kunnen worden verhaald, zodat het kostenrisico voor het slachtoffer beperkt blijft. Over de kosten worden van tevoren afspraken gemaakt.

Het eerste orienterende gratis adviesgesprek van een half uur bij een LSA advocaat helpt u op weg.
29e LSA Symposion "Schadebegroting, de punten en komma's"
Op 26 januari a.s. vindt het 29e LSA Symposion plaats, met als thema "Schadebegroting, de punten en komma's. Nadere informatie kunt u vinden op de congressite lsasymposion.com. U kunt zich aldaar ook aanmelden.