Letselschade advocaat
Naam: [Verplicht]
E-mail: [Onjuist][Verplicht]
Uw vraag:
Om onderscheid te maken tussen SPAM en handmatig ingevulde formulieren dient u onderstaande karakters in het vak ernaast in te vullen
 [Verplicht]
0900 - ONGEVAL
0900 - 66 43 825

Van intake tot resultaat

Ieder schaderegelingsproces verloopt anders. Er valt echter wel een grote lijn in aan te brengen. Hierbij het meest voorkomende ‘stappenplan’:

 • Intake door LSA Letselschade Advocaat
  • inventarisatie zaak, eerste globale haalbaarheidstoetsing
  • maken van werk-, prijs- en betalingsafspraken
  • (schriftelijke) vastlegging gemaakte afspraken
 • Verzamelen informatie over:
  • toedracht ongeval
  • benadeelde(n) en aan te spreken partijen
  • letsel (globaal)
  • schadeposten (globaal)
  • verzekeringen
  • financieringsmogelijkheden kosten rechtsbijstand
 • Vaststellen aansprakelijkheid
  • aansprakelijkstelling verzenden (voor zover nodig, soms is de aansprakelijkheid al erkend)
  • afspraken over vervolgstappen, indien aansprakelijkheid niet erkend wordt (nader overleg, mediation, procederen?)
 • Schaderegelen (minnelijk traject):
  • overleg met slachtoffer en met aansprakelijke partij of verzekeraar over stappenplan (re-integratietraject, expertises, voorschotten tijdens schaderegeling, tijdsduur)
  • nadere inventarisatie van het letsel en de schadeposten en zo nodig verzamelen nader bewijs
  • vaststellen omvang letsel en causaal verband
  • berekenen omvang van de schade
  • overleg met de aansprakelijke partij of de verzekeraar over de schadevergoeding
  • vastleggen van de afspraken (minnelijke regeling) in een vaststellingsovereenkomst
 • Indien geen regeling tot stand komt, in overleg met cliënt: