Letselschade advocaat
Naam: [Verplicht]
E-mail: [Onjuist][Verplicht]
Uw vraag:
Om onderscheid te maken tussen SPAM en handmatig ingevulde formulieren dient u onderstaande karakters in het vak ernaast in te vullen
 [Verplicht]
0900 - ONGEVAL
0900 - 66 43 825

Rol van de LSA Letselschade Advocaat

Uw LSA Letselschade Advocaat kan u in alle fases van de letselschaderegeling adviseren en bijstaan. Zowel in het kader van het minnelijke schaderegelingstraject, als in het kader van een eventueel mediationtraject, als in het kader van een eventueel noodzakelijke procedure. In goed overleg met u, bepaalt de LSA Letselschade Advocaat de te volgen marsroute en de onderlinge taakverdeling. Dit alles om voor u het beste resultaat te bereiken.

U kunt ook een LSA Letselschade Advocaat inschakelen om bijvoorbeeld:

  • een second opinion uit te brengen als u het niet eens bent met uw verzekeraar, uw rechtsbijstandverzekeraar of uw belangenbehartiger
  • u te begeleiden bij het geldend maken van u rechten tegen onder andere de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, de ongevallenverzekeraar etc.
  • u, als slachtoffer of arts/therapeut, te begeleiden in het kader van (medische) klacht- en tuchtprocedures
  • u als aangesproken partij, te begeleiden in het kader van een eventuele discussie met uw verzekeraar over de verzekeringsdekking of in het voeren van verweer tegen een volgens u onterechte schadeclaim
  • voor werkgevers en overige regresnemers:
    een regresvordering in te stellen wegens doorbetaald loon tijdens arbeidongeschiktheid en re-integratiekosten, dan wel wegens verzekeringsuitkeringen die verstrekt zijn aan het slachtoffer.

Sommige LSA Letselschade Advocaten werken alleen voor slachtoffers, sommigen alleen voor verzekeraars/aansprakelijke partijen en sommigen hebben een gemengde praktijk (voor slachtoffers en verzekeraars). In de ledenlijst is aangegeven welke soort praktijk wordt uitgeoefend.