Letselschade advocaat
Naam: [Verplicht]
E-mail: [Onjuist][Verplicht]
Uw vraag:
Om onderscheid te maken tussen SPAM en handmatig ingevulde formulieren dient u onderstaande karakters in het vak ernaast in te vullen
 [Verplicht]
0900 - ONGEVAL
0900 - 66 43 825

Letselschade & overlijdensschade

Van letselschade is sprake wanneer, door toedoen van een ander, iemand lichamelijk gewond raakt en daardoor schade lijdt. Maar ook psychisch leed valt onder bepaalde voorwaarden onder de noemer ‘letselschade’.

Als het slachtoffer ten gevolge van het ongeval overlijdt, hebben diens nabestaanden en degenen in wiens levensonderhoud de overledene feitelijk voorzag, een vorderingsrecht. Het is niet altijd even makkelijk te bepalen, wie tot de kring van vorderingsgerechtigden behoort. Een LSA Letselschade Advocaat kan daarin advies geven.

Als de schadeveroorzaker volgens de wet aansprakelijk is moet hij, of moet zijn verzekeraar, de schade van het slachtoffer vergoeden. De discussie over de aansprakelijkheidsvraag kan gecompliceerd zijn en veel tijd vergen.

Maar ook als de aansprakelijkheid komt vast te staan, is daarmee nog niet gegarandeerd dat het slachtoffer alle door hem gestelde schade vergoed krijgt. Er kan bijvoorbeeld beroep op eigen schuld worden gedaan. En verder moet worden bepaald of de schade (het letsel) inderdaad het gevolg is van het voorval. Tenslotte moet worden vastgesteld hoe hoog die schade precies is.

Discussies over onder andere de aansprakelijkheid, de eigen schuld, de causaliteit en de omvang van de schade, kunnen tot enorme juridische hoofdbrekens leiden. Om dergelijke discussies goed te kunnen voeren, is gedegen kennis van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht onontbeerlijk. En soms ook nog van het verzekeringsrecht en het procesrecht. De LSA Letselschade Advocaat beschikt als geen ander over die kennis. En daarnaast ook over de ervaring om de discussie op een juiste wijze te voeren. En om, indien dat nodig is, een procedure te starten. Een LSA Letselschade Advocaat is daartoe, anders dan veel andere belangenbehartigers, altijd bevoegd. Zie in dit verband ook het hoofdstuk ‘schaderegelingstraject’.