Letselschade advocaat
Naam: [Verplicht]
E-mail: [Onjuist][Verplicht]
Uw vraag:
Om onderscheid te maken tussen SPAM en handmatig ingevulde formulieren dient u onderstaande karakters in het vak ernaast in te vullen
 [Verplicht]
0900 - ONGEVAL
0900 - 66 43 825

Schadeposten

Een letselschade behelst veel meer dan alleen het smartengeld. Het smartengeld vormt, anders dan velen denken, vaak zelfs maar een beperkt onderdeel van de schade.

Het vaststellen van de schade is specialistenwerk. De LSA Letselschade Advocaat kan u hierin adviseren.

Veel voorkomende schadeposten zijn:
 • verlies verdienvermogen, waaronder:
  • het verlies van inkomsten
  • carrièreschade
  • pensioenschade
  • en voor zelfstandigen:
   • winstderving
   • kosten voor een vervangende arbeidskracht
 • verlies zelfwerkzaamheid, waaronder wordt verstaan:
  • de uitval voor onderhoudstaken in huis en tuin
  • de uitval voor huishoudelijke taken
  • de uitval voor overige zorgtaken (verzorging kinderen etc.)
 • smartengeld/immateriële schade
 • onkosten, zoals bijvoorbeeld:
  • ziektekosten (eigen bijdrage en eigen risico zorgverzekering, niet door de zorgverzekeraar vergoede behandelingen etc.)
  • reiskosten naar artsen, ziekenhuis, advocaat etc.
  • verblijfkosten in ziekenhuis of revalidatiekliniek
  • kosten van aanpassingen in huis of op het werk
  • kosten voor aangepast vervoer
  • kosten van allerlei hulpmiddelen
  • re-integratiekosten
 • overige schadeposten, zoals:
  • verhoogde economische kwetsbaarheid
  • studievertraging
 • kosten van de advocaat en eventueel in te schakelen andere deskundigen.
In geval van overlijdensschade, bestaan de schadeposten uit:
 • het gederfde levensonderhoud in geld
 • het gederfde levensonderhoud in natura, door de uitval van de overledene voor zorgtaken:
  • verzorging kinderen
  • onderhoud huis/tuin
  • huishoudelijke werkzaamheden
 • de kosten van de begrafenis of crematie
 • kosten van de advocaat en eventueel in te schakelen deskundigen.
Bij overlijdensschade kan volgens de huidige wet geen smartengeld gevorderd worden, tenzij sprake is van zogenaamde ‘shockschade’. Dan moet echter aan bepaalde, strikte voorwaarden worden voldaan. De LSA Letselschade Advocaat kan bepalen, of aan die voorwaarden is voldaan.