Letselschade advocaat
Naam: [Verplicht]
E-mail: [Onjuist][Verplicht]
Uw vraag:
Om onderscheid te maken tussen SPAM en handmatig ingevulde formulieren dient u onderstaande karakters in het vak ernaast in te vullen
 [Verplicht]
0900 - ONGEVAL
0900 - 66 43 825

Rechtsbijstandverzekering

Als u aanspraak kunt maken op een rechtsbijstandverzekering, is het verstandig uw letselschadezaak daar zo snel mogelijk te melden.

Vrijwel alle rechtsbijstandverzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden opgenomen, dat de rechtsbijstand in eerste instantie door een medewerker van de rechtsbijstandverzekeraar verleend wordt. U hebt dus niet het recht om direct, op kosten van de rechtsbijstandverzekering, een eigen LSA Letselschade Advocaat in te schakelen. U mag op zich natuurlijk uw eigen LSA Letselschade Advocaat inschakelen. Echter dan weet u niet zeker of de rechtsbijstandverzekeraar de kosten zal dekken, indien deze onverhoopt niet verhaald kunnen worden op de aansprakelijke persoon of diens verzekeraar.

Uw LSA Letselschade Advocaat weet hoe een en ander het beste in het vat gegoten moet worden.

Verder bestaat de mogelijkheid om, als u het niet eens bent met het beleid en de adviezen van uw rechtsbijstandverzekeraar over de afhandeling van uw letselschadeclaim, op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar een second opinion in te winnen bij een advocaat van uw keuze. Een second opinion is een objectief advies over de juiste aanpak van de zaak. Dat kan voor u positief uitpakken, maar ook negatief, in die zin dat de advocaat het beleid van de rechtsbijstandverzekeraar onderschrijft.

U moet er overigens wel rekening mee houden, dat in de polis meestal opgenomen is dat u, na het uitbrengen van de second opinion door de door u gekozen advocaat, geen gebruik meer mag maken van de diensten van de desbetreffende advocaat. Dit om te voorkomen dat de advocaat, die de second opinion uitbrengt, een eigen belang krijgt bij het geven van een bepaald advies.

Tenslotte is van belang te weten, dat u het recht van vrije advocaatkeuze hebt. Dit houdt in dat, als een procedure gevoerd moet worden, waarvoor verplichte rechtsbijstand door een advocaat voorgeschreven is, de advocaat door u mag worden uitgekozen. U hoeft dus niet met de door de rechtsbijstandverzekeraar aangewezen externe advocaat in zee te gaan. U mag erop staan dat uw procedurele belangen behartigd worden door een LSA Letselschade advocaat. De kosten van die advocaat moeten door de rechtsbijstandverzekeraar vergoed worden.

Het recht van vrije advocaatkeuze geldt in ieder geval voor (letselschade)procedures, die gevoerd moeten worden bij de rechtbank of het Hof. Op het moment van het opmaken van deze website, is een procedure aanhangig bij het Europese Hof van Justitie over de vraag, of het recht van vrije advocaatkeuze ook geldt als geen sprake is van verplichte rechtsbijstand door een advocaat. De uitspraak van het Hof is nog niet bekend.