Letselschade advocaat
Naam: [Verplicht]
E-mail: [Onjuist][Verplicht]
Uw vraag:
Om onderscheid te maken tussen SPAM en handmatig ingevulde formulieren dient u onderstaande karakters in het vak ernaast in te vullen
 [Verplicht]
0900 - ONGEVAL
0900 - 66 43 825

Toevoeging

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging).

Uw fiscaal jaarinkomen (verzamelinkomen) mag dan niet hoger zijn dan € 25.200,-- voor een alleenstaande (norm 2013), dan wel € 35.600,-- voor een gehuwd of samenwonend stel (norm 2013).

Daarnaast geldt een vermogenstoets. Het Box III vermogen mag niet hoger zijn dan het heffingvrije vermogen, dat wil zeggen € 20.785,-- per persoon (norm 2013).

Er wordt gekeken naar de inkomsten van het vorige jaar. Als dat beeld niet (meer) klopt, kan gevraagd worden om een zogenaamde ‘peiljaarverlegging’. Uw LSA Letselschade Advocaat kan u daar nader over informeren.

Als u in aanmerking komt voor een toevoeging, betaalt u een eenmalige inkomensafhankelijke eigen bijdrage van minimaal € 129,-- en maximaal € 796,-- (prijspeil 2013).

De toevoeging dekt de kosten van de advocaat. Verder kunt u met een toevoeging aanspraak maken op een korting op het griffierecht, in geval van een procedure.

De toevoeging dekt echter niet de overige kosten, die kunnen ontstaan in het kader van de afhandeling van uw letselschadezaak, dat wil zeggen:

  • de kosten voor het opvragen van medische informatie
  • de kosten van de medisch adviseur
  • de kosten van eventueel in te schakelen experts
  • het griffierecht (wel is een korting mogelijk)
  • de kosten van getuigen
  • de proceskostenveroordeling die u moet betalen, indien u de procedure verliest.
Verder geldt, dat de toevoeging met terugwerkende kracht wordt ingetrokken, als de schadevergoeding zó hoog is, dat u daardoor de toevoegingsnormen overschrijdt. U zult dan alsnog de kosten van de advocaat moeten betalen. Meestal is het in de geschetste situatie dan zo, de verzekeraar niet alleen uw schadevergoeding betaalt, maar ook de kosten van de advocaat en alle bijkomende kosten (van de medisch adviseur, de experts etc.).

Uw LSA Letselschade Advocaat moet duidelijke afspraken met u maken over de vraag welke kosten wel of niet aan u doorbelast zullen worden. Ook hier geldt: vraag erom als het u niet voldoende duidelijk is.