Letselschade advocaat
Naam: [Verplicht]
E-mail: [Onjuist][Verplicht]
Uw vraag:
Om onderscheid te maken tussen SPAM en handmatig ingevulde formulieren dient u onderstaande karakters in het vak ernaast in te vullen
 [Verplicht]
0900 - ONGEVAL
0900 - 66 43 825

Keurmerk Specialisatieverenigingen uitgereikt aan LSA

[Geplaatst op: 7-11-2013 ]
Op vrijdag 27 september jl. tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft algemeen deken Walter Hendriksen de eerste NOvA keurmerken uitgereikt aan vier specialisatieverenigingen.

Behalve de LSA hebben ook de VFAS, VAAN en ASP het keurmerk in ontvangst mogen nemen.

Het NOvA keurmerk moet de kwaliteit en specialisatie in de advocatuur bevorderen en de rechtzoekende helpen bij het vinden van een geschikte advocaat voor zijn zaak.
Voorwaarden om het keurmerk te mogen voeren zijn: de leden van de specialisatievereniging dienen tenminste aantoonbare kennis en ervaring op het betrokken rechtsgebied te hebben, minimaal 500 uur per jaar te besteden aan dit rechtsgebied en minstens de helft van het door de NOvA verplichte aantal opleidingspunten op het betreffende rechtsgebied te behalen.