Letselschade advocaat
Naam: [Verplicht]
E-mail: [Onjuist][Verplicht]
Uw vraag:
Om onderscheid te maken tussen SPAM en handmatig ingevulde formulieren dient u onderstaande karakters in het vak ernaast in te vullen
 [Verplicht]
0900 - ONGEVAL
0900 - 66 43 825

Ook iedereen met rechtsbijstandsverzekering heeft vrije advocaat keuze

[Geplaatst op: 12-11-2013 ]
Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie arrest gewezen in de zaak van Jan Sneller tegen DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV
Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat elke verzekerde op basis van zijn rechtsbijstandsverzekering zijn eigen advocaat mag kiezen, zodra een procedure gestart zal worden. De verzekerde is dus niet langer gebonden aan de advocaat/jurist die door de rechtsbijstandsverzekeraar wordt voorgesteld. Ook is hij niet langer afhankelijk van de beslissing van de rechtsbijstandsverzekeraar om de behandeling van zijn zaak aan een externe rechtshulpverlener uit te besteden. 

Het arrest van het Europese Hof volgde als antwoord op de door de Hoge Raad aan hem gestelde vragen over de uitlegging van een Europese richtlijn. De Hoge Raad diende op haar beurt zelf te beslissen over een geschil tussen een rechtsbijstandsverzekeraar en diens verzekerde. Laatstgenoemde had zich door een zelf gekozen advocaat laten bijstaan in een gerechtelijke procedure, waarin bijstand door een advocaat niet verplicht was. Hij wenste de kosten van die advocaat vervolgens van zijn rechtsbijstandsverzekeraar vergoed te krijgen.

Uit het arrest van het Europese Hof blijkt thans dat, indien een gerechtelijke of administratieve procedure wordt gevoerd, aan de verzekerde steeds het recht op vrije keuze van zijn rechtshulpverlener moet worden geboden. Aan deze vrije advocaatkeuze kan dus niet getornd worden.

Klik hier voor de tekst van het arrest.