Letselschade advocaat
Naam: [Verplicht]
E-mail: [Onjuist][Verplicht]
Uw vraag:
Om onderscheid te maken tussen SPAM en handmatig ingevulde formulieren dient u onderstaande karakters in het vak ernaast in te vullen
 [Verplicht]
0900 - ONGEVAL
0900 - 66 43 825

Structuur LSABestuur

Mw. Mr. G.W. van Wassenaer (Geertruid), voorzitterMAIL
Taken: voorbereiding en leiding bestuursvergaderingen, voorbereiding en leiding van ALV's, algemene bewaking van voortgang LSA projecten, interne initiatieven verenigingsbeleid en -politiek, schrijven Nieuwsbrieven, overleg met LSR, ASP, PIV, NOvA en politiek, bezoeken LSR Platform vergaderingen, contacten met LSA Kwaliteitscommissie en begeleiden van LSA commissie publiciteit en representatie, initiatief nemen tot afleggen LSA kwaliteitsverklaring en/of bezoek audit en begeleiding van LSA secretariaat bij realisering/uitvoering waar nodig, bestuurscontacten met auditors, ontwerpen eerste concept LSA nieuwe regelgeving (diverse onderwerpen), representatieve taken.

Mr. O.L. Nunes (Oswald), vice-voorzitter, MAIL
Taken: plaatsvervanger voorzitter, overleg met LSR, ASP, SHN en SKL, bezoeken LSR Platform vergaderingen, LSA magazine en contacten met Dennenkamp, woordvoerder Oekraïne ramp, ondersteuning bij zaken betreffende LSA symposion, contactpersoon en vertegenwoordiger LSA ten aanzien van dubieuze zaken, samen met secretaris behandelaar klachten leden/consumenten, LSA bestuurscontact rechterlijke macht, representatieve taken.

Mw. Mr. N.M.I. Bastiaans (Nicole), secretarisMAIL

Taken: in samenwerking met LSA secretariaat verzorging van alle correspondentie met leden en buitenwereld in zoverre niet behorend bij andere bestuursleden, eerste bestuurscontact voor LSA Ombudsman, samen met vice-voorzitter behandelaar van klachten van consumenten/leden, bewaking van beschikbaarheid en actualiteit van alle LSA regelgeving, contracten, adviezen, verklaringen en Nieuwsbrieven, samen met voorzitter contacten met LSA Kwaliteitscommissie, plaatsvervangend woordvoerder Oekraïne ramp, ondersteuning bij zaken betreffende LSA symposion.
 
Mr. H. Vorsselman (Armin), penningmeester, MAIL
Taken: verantwoordelijk voor jaarlijks budget, financiële (jaar)verslagen, contacten met bank, boekhouder en LSA kascommissie, beheer en onderhoud verzekeringsportefeuille, alle contacten met LSA secretariaat over betalingen/kostenbeheersing, eerste contact voor en beleidsmatige ondersteuning van LSA secretariaat ten aanzien van intervisie.

Mw. Mr. P. Oskam (Petra), algemeen bestuurslid, MAIL
Portefeuille Opleidingen

Mr. L.G. Stiekema (Laurens), algemeen bestuurslid, MAIL
Portefeuille Kwalijke Praktijken

Mr. G. Janson (Gerben), algemeen bestuurslid, MAIL
Portefeuille PR, bewaking van actualiteit en juistheid LSA website en LSA kieswijzer website
 
Mw. M.E. Adank (Ellen), adjunct-secretaris, MAIL
Taken: in samenwerking met de secretaris verzorging van alle correspondentie met leden en buitenwereld in zoverre niet behorend bij andere bestuursleden, eerste aanspreekpunt voor aankomende leden en rechtzoekenden, ledenadministratie, coordinatie intervisiebijeenkomsten, bijhouden website, verzending Nieuwsbrieven, organisatie LSA Symposion, LSA Opleidingen en LSA Studiebijeenkomsten.?

Kwaliteitscommissie
Mr. D.J. van der Kolk (Derk-Jan) voorzitter, MAIL
Mr. P.N. Langstraat (Peter), MAIL
Mw mr. M.C.J. Peters (Mariken), MAIL
Mr. J.M. Tromp (Maarten), MAIL
Mw. mr. M.B.H. Breitschaft (Marre), MAIL
Mw. mr. A. Schijns (Arlette), MAIL
Mr. C.A.M. Roijackers (Clemens), MAIL

PR Commissie
Mr. G. Janson (Gerben), MAIL
Mr. I. Laseur (Ivo), MAIL
Mw M.E. Adank (Ellen), MAIL

Commissie van Bijstand
Mr. M. Dijkstra, voorzitter
Prof. mr. A.J. Akkermans
Mr. K.A. Baggerman
Mr. R. Gruben, secretaris, MAILBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren